Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumu ve Sürdürülebilirliği

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektörde Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin gelişmesini, teknoloji, yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu yayımlamıştır. Etkin Proje, Ar-Ge /Tasarım Merkezi konusunda tecrübeli ekibi ile 130’dan fazla Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulumunda yer almış, sertifikanın alınmasının ardından Ar-Ge/Tasarım Merkezi sürekliliğinin sağlanması konusunda uçtan uca danışmanlık hizmeti sunmuştur. Etkin Proje’nin Ar-Ge/Tasarım Merkezi konusunda gerçekleştirdiği faaliyetleri 3 başlık altında inceleyebiliriz:
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Teknik Analizi:
Ar-Ge/Tasarım Merkezi kurulumu için öncelikle firmaların kapsamlı bir teknik analiz çalışması gerçekleştirilmelidir. Etkin Proje tarafından, Ar-Ge/Tasarım Merkezi ile ilgili firma faaliyet alanları, Ar-Ge/Tasarım altyapısı, organizasyonel yapısı, proje yönetimi, insan kaynakları, bilgi kaynakları, fikri mülkiyet hakları alanlarındaki kapasite ve yönetim sistemleri analiz edilmektedir.
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Mali Analizi:
Ar-Ge/Tasarım Merkezi yatırımının yıllar itibari ile yaratacağı toplam etki belirlenerek yatırımın beklentilerinin ne ölçüde karşılanabildiği konusunda mali analizler gerçekleştirilmektedir. Ar-Ge/Tasarım Merkezi Kurulum Faaliyetleri – Teknik ve Mali Yapılandırma Hizmeti
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi teknik ve ekonomik fizibilitesinin yapılması,
 • Başvuru için yol haritası oluşturulması ve iş geliştirme çalışmaları,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi proje grubunun kurulması,
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi organizasyonunun kurulması,
 • Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve SGK ‘nın ilgili maddeleri kapsamında;
  • Masraf ve kar merkezi yeri ve kodunun düzenlenmesi,
  • Şirket hesap planının yapılandırılması,
  • Ar-Ge Merkezi bütçe –kontrol sistemi.
 • Ar-Ge stratejisinin oluşturulması,
 • Ar-G/Tasarım Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması,
 • Başvuru, takip ve müracaat revizyonlarının yapılması,
  Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yürütme Faaliyetleri
 • Ar-Ge/Tasarım Merkezi Yönetmeliğinin yazılması,
 • İzleme, değerlendirme ve raporlama,
 • Mali ve teknik kısımları içeren yıllık izleme raporlarının oluşturulması.
 • Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi, yönetim eğitimleri.
 • Mali Yapılandırma hizmeti sonrası mali süreçlerde danışmanlık hizmeti
Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Günümüzde, bilim, teknoloji, eğitim, politika veya siyasi alanda gelişme göstermek için farklı ve yenilikçi çalışmalar yaparak, ülkelerarası rekabette başarılı olunmaktadır. Özgün tasarımlar ve fikirler konusunda başarıya götüren tek yol, ARGE merkezi çalışmalarıdır. ARGE kültürün gelişmesi ve dünyaya tanıtılması aşamasında, özgün fikirlerin yer aldığı bir havuzdur. Medya, iletişim, sinema ve belgesel yapıcılığı gibi konularda ARGE merkezleri, başından sonuna kadar tüm çalışmaları yürüterek, özgün çalışmalar gerçekleştirmektedir.

ARGE Merkezi Başvurusu Nasıl Yapılır?

ARGE Merkezi başvurusu, elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Başvuru yaparken dikkat edilecek bazı hususlar bulunmaktadır. Başvuru e imza üzerinden yapılacağı için, e imza yazılımının bilgisayarda kurulu olması gerekmektedir. Bu koşulları bulunuyorsa, bilgisayardan adrese girerek online işlemler kısmına girerek, e devlet sistemine yönlendirilerek, giriş yapılmaktadır. Ekrandan online başvuruya girerek, kaydet butonu ile adımları takip edin. Ekranda sizden istenen boşlukların, dikkatli ve doğru şekilde doldurulması gerekmektedir. Gerekli bütün bilgiler doldurulduktan sonra kayıt alınmış bulunmaktadır. Sistemde bulunan proje ekle butonunu tıklayarak, üretilen yeni projeleri buraya ekleyerek, gerekli güncellemeleri yapabilirsiniz. ARGE merkezi sistemine kayıt yapıldıktan sonra, tüm iş ortakları ekleme, yeni projeleri ekleme veya güncelleme gibi işlemler, kolaylıkla yönetilebilmektedir. Türkiye’de ARGE merkezi eğitimleri verilmektedir. Burada amaç, ARGE uygulama merkezlerini daha fazla geliştirmek ve yeni projeler üretebilen şirketler haline gelmelerinde, yol göstermektir. Eğitimler teorik ve uygulamalı olarak iki şekilde verilerek, eğitim sonunda bireylere sertifika verilmektedir. Eğitim süreci sonunda, ARGE yönetimi konusunda bilinçli ve proje geliştirirken işleyen sürecin nasıl olacağı konusunda bilgi sahibi olma imkanı bulunmaktadır.

ARGE Merkezinin Önemi

Günümüzde firmalarda veya kurumsal alanda hizmet veren sektörde, ARGE merkezi kurulması şart olmuştur. Bu sistem sayesinde şirketler ARGE proje teşviklerinden de yararlanabilmektedir. Eğer şirketin ARGE merkezi bulunmuyorsa, teknik olarak dışarıdan yapılan, ARGE danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Bu sayede, yeni fikirler geliştirilerek, teşvikten yararlanma şansı bulunmaktadır. ARGE merkezlerinin kurulması, proje teşvik destekleri alımında avantajlı bir sistemdir. ARGE merkezi bulunmayan kurum veya şirketlere dışarıdan danışmanlık yapacak olan firmalar, dosya hazırlama, dosya raporlama, proje sunumu ve projeyi yönetme faaliyetlerinde yardımlı olmaktadır. TUBİTAK, bu konuda yürütülen projeleri desteklemektedir. ARGE merkezi yüksek standartlara ulaşma ve yenilik çalışmaları için önemli bir birimdir. ARGE projeleri, yüksek ve faizsiz kredi imkanları tanımaktadır. Merkezlerde üretilen projeler, içerik bakımından incelenmektedir. Teknik ve ekonomik alanlarda içeriğe sahip ARGE çalışmaları daha çok teşvik almaktadır. ARGE merkezi çalışmalarının bu kadar destek görmesi ve teşvik edilmeye çalışılması, girişimciler ve projesi olan kurum veya bireyler için bulunmaz bir fırsattır. Bilimsel ve teknoloji konularında yapılacak yenilik ve adımlar sayesinde, ülke ekonomisi bir adım daha ileriye gidecektir. Ülke ekonomisini kalkındıracak yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyulan bir zamanda, ARGE merkezleri kurularak, yeni projeler geliştirilmelidir.

Bilgi Talep Formu

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin 30 Saniyenizi Ayırıp Formu Doldurabilirsiniz.

Sizi Arayalım

Hizmetlerimiz Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak İçin 30 Saniyenizi Ayırıp Formu Doldurabilirsiniz.

Bilgi Talep Formu